KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca zbierania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 kwietnia 2016 r.
o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)

 

Informuję, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BBZ POLSKA S.C. KRZYSZTOF BOREK, ARTUR CZAJA, MARCIN JÓZEFOWICZ, z siedzibą przy Karmelickiej 18, 31-128 Kraków, zwany dalej: Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zlecenia na świadczenie usług poligraficznych, zawarcia umowy handlowej lub dostawy towaru i mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w tym samym celu.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (wynikająca z przesłanej korespondencji i/lub plików) w celu realizacji zlecenia na świadczenie usług poligraficznych oraz w celu rozpatrywania reklamacji, a także ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w procesie prowadzonej rekrutacji po wyrażeniu Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych (wynikającej z przesłanych dokumentów i aplikacji rekrutacyjnych)
 • Podanie danych jest niezbędne do wykonania zlecanej usługi lub zawarcia umowy i w przypadku niepodania tych danych przyjęcie zlecenia nie będzie możliwe.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, jednakże nie dłużej niż do zakończenia działalności przez Administratora.